Zefektivníme Vaše hospodaření s energiemi.
Náš produkt

IT řešení

Již 23 let nabízíme kompletní IT řešení problematiky energetických úspor. Dokážeme spolehlivě, rychle a bezpečně uspokojit drtivou většinu požadavků průmyslových zákazníků, a to napříč všemi segmenty průmyslu (chemický, strojírenský, automobilový, sklářský, potravinářský atd.).

Řešení pokrývá:

Díky úsporám nákladů se návratnost investice většinou pohybuje v horizontu 2 let. Záleží na konkrétním typu podniku a jeho aktuálním stavu v oblasti podnikové energetiky (stav distribuční sítě, počet měření, typ provozované výrobní technologie).

Díky provázanosti na ekonomické a výrobní systémy je IT řešení zaměřeno na širokou škálu uživatelů od provozních mistrů, dispečerů, technologů, energetiků, přes plánovače výroby, ekonomické oddělení, až po vrcholové vedení, přičemž každá skupina uživatelů má k dispozici pouze potřebnou oblast dat z hlediska ochrany informací a potřeby využití dat ke konkrétním účelům.

IT řešení je multijazyčné a provozovatelné na PC, tabletech a mobilních telefonech. A to jak na serverech zákazníků, tak i v datovém centru (ASP model).

LOADING_TEXT