Zefektivníme Vaše hospodaření s energiemi.

NÁŠ PRODUKT

IT řešení

Již 23 let nabízíme kompletní IT řešení problematiky energetických úspor. Dokážeme spolehlivě, rychle a bezpečně uspokojit drtivou většinu požadavků průmyslových zákazníků, a to napříč všemi segmenty průmyslu (chemický, strojírenský, automobilový, sklářský, potravinářský atd.).

Řešení pokrývá:

 • měření všech druhů energií,
 • sběr dat z měřidel, řídících systémů a systémů třetích stran,
 • uložení dat do centrální databáze,
 • validace a konsolidace dat,
 • zpracování dat,
 • analytika předdefinovaná, popřípadě ad-hoc,
 • online přehledy,
 • bilanční zpracování dat ve vazbách a v souvislostech,
 • controlling,
 • podklady pro fakturaci,
 • výkaznictví, reporty, legislativní povinnosti,
 • výměna dat s ERP a MES systémy.

Díky úsporám nákladů se návratnost investice většinou pohybuje v horizontu 2 let. Záleží na konkrétním typu podniku a jeho aktuálním stavu v oblasti podnikové energetiky (stav distribuční sítě, počet měření, typ provozované výrobní technologie).

Díky provázanosti na ekonomické a výrobní systémy je IT řešení zaměřeno na širokou škálu uživatelů od provozních mistrů, dispečerů, technologů, energetiků, přes plánovače výroby, ekonomické oddělení, až po vrcholové vedení, přičemž každá skupina uživatelů má k dispozici pouze potřebnou oblast dat z hlediska ochrany informací a potřeby využití dat ke konkrétním účelům.

IT řešení je multijazyčné a provozovatelné na PC, tabletech a mobilních telefonech. A to jak na serverech zákazníků, tak i v datovém centru (ASP model).

Zaujalo vás naše řešení? Kontaktujte nás.