Vývoj energetického IS pro realizaci energetických úspor v průmyslu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název výzvy: ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. Výzva

Název projektu: Vývoj energetického IS pro realizaci energetických úspor v průmyslu

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009383

Realizace: od 15.2.2017 do 31.1.2020

Vlajka EU

LOADING_TEXT